<

Welkom

Holistische hulpverlening…. Wat moet je je daarbij voorstellen?

Het is een werkwijze waarin jij centraal staat, met wat voor hulpvraag dan ook. Ik ga uit van wat er nu speelt in jouw leven en werk daarbij vanuit een holistische visie. De behandeling kan baat geven bij tal van lichamelijke en psychische klachten alsook zingevingsvragen.

Het consult dat je ontvangt draait om bewustwording. Ik stem mij af van hart tot hart in relatie tot de Bron. Hierdoor wordt jouw kern aangeraakt. Het liefdesvermogen in jou wordt geactiveerd, en zo wordt er energie vrijgemaakt. Je komt in je eigen kracht te staan van daaruit komt er een genezingsproces op gang.

Je wordt je bewust van wie je ten diepste bent en dit vormt de basis van waaruit je het leven vorm gaat geven.

no comments

Comments are closed.