<

De 7 kernkwaliteiten

Compilatie van het boek: ‘Zeven kernkwaliteiten van de mens’ van Zohra Noach. De cursieve citaten komen uit het boekje: ‘Lichtstraaltjes’.

In mogelijke herkenning van de eigen kwaliteiten, kan dit onderstaande een kleine wegwijzer zijn.

*****

‘Licht en schaduwkanten
herken ik mijn eigen licht?

Zuiverheid
Zuiverheid is het vermogen van de mens om de eigen licht en schaduwkanten te herkennen.Wat komt van buitenaf en wat is in jezelf nog als belastende aspecten (schaduwkanten) aanwezig.Herkenning van de belastende aspecten kan de wil tot verandering en vernieuwing stimuleren.
Dit is zuivering.

 *****

‘De liefde in je eigenhart is de poort
waardoor je in vernieuwing in jezelf kunt komen’

Mededogen
Mededogen naar jezelf is dat je jezelf niet meer alles kwalijk neemt. Hierdoor kan er meer ruimte komen om hetgeen jezelf zo bedrukt, vrijer te kunnen zien. Vrijer naar jezelf kunnen kijken geeft meer levensenergie. Alles wat je in jezelf positief kunt veranderen, straal je ook uit naar de ander.

*****

‘Laat mij niet begeren wat mij niet wordt gegeven
Laat mij zijn een rode roos
trillend van Uw leven’

Bescheidenheid
Bescheidenheid houdt in dat de mens een grotere mate van innerlijke weerbaarheid kan creëren, wanneer hij/zij zich wil realiseren dat hetgeen hem/haar gebeurt, nooit zijn/haar totale identiteit uitmaakt. Het jezelf mentaal en emotioneel totaal verliezen in het verdriet en de pijn, doet de wanhoop zeer groot toenemen. De bescheidenheid naar kwellende gedachten en emoties, versterken de relativering en weerbaarheid.

 *****

 ‘Laat mij niet dansen op een andere toon
niet handelen vanuit een andere macht
ontwaak mijn zijn,
leef vanuit mijn eigen kracht’

Onwankelbaarheid
Onwankelbaarheid, wat kunnen wij in deze tijd met zo’n begrip?
Wie is onwankelbaar? Alleen de mens die de eigen identiteit beschermt en bewaakt. De eigen identiteit omvat meer dan de menselijke vormgeving die gebaseerd is op sociaalmaatschappelijke-, cultuur historische en religieus godsdienstige elementen. De Divine Construction van de mens, onafhankelijk van welke vormgeving of achtergrond, is de hoogste scheppingsenergie in de mens. Wanneer de hedendaagse mens dit zou kunnen accepteren, zal hij een bron van innerlijke kracht kunnen zijn. In de stormen die ons dreigen te vernietigen kan hij/zij dan onwankelbaar zijn in de eigen diepste wezenskern.

*****

‘Wordt vrij,
vrij om te luisteren
naar de stem van je hart’

Dankbaarheid voor het leven
Dankbaarheid voor het leven lijkt in deze tijd bijna een contradictio. En al die ellende dan, de macht en onmacht, de vreselijke liefdeloosheid in nietsontziende wreedheid. Kan een mens dan dankbaar voor het leven zijn? Wanneer wij dit begrip naar binnen keren, kan daar een zekere mate van dankbaarheid zijn. Hebben wij niet een eigen vrije wil, gebaseerd op onze eigen Divine Construction?

Wij mensen kunnen vanuit ons eigen zijn, onze schaduwkanten veranderen en verlichten. Wij mensen kunnen onze eigen lichtkanten zodanig in onszelf ontwikkelen dat zij velden van licht kunnen worden in het grote morfogenetische energieveld op deze planeet. Het is aan ons en daar kunnen wij dankbaar voor zijn.

 *****

‘Hoop gloort aan de horizon
zij verwarmt ons hart’

Blijmoedigheid
Vernieuwd bewustzijn geeft nieuwe moed om het leven aan te gaan. Bewustzijn dat onze identiteit groter is dan alleen de vormgevingen en aspecten daarvan. De schat van onze eigen vrije wil. Het weten van onze Divine Construction geeft ons de moed om de uitdagingen van het leven in licht en duisternis toch aan te gaan.

 *****

‘De poort van het heden
is de toekomst van het verleden’

Verdraagzaamheid
Kunnen wij de weerspannige energieën in onszelf tot een mate van verdraagzaamheid brengen? In de lezingen over zuiverheid, mededogen, bescheidenheid, onwankelbaarheid, dankbaarheid voor het leven, blijmoedigheid en verdraagzaamheid zijn ons zeven kernkwaliteiten aangereikt die ieder mens in zichzelf aanwezig heeft. Dat kan alleen vanuit onze eigen identiteit en waardigheid gebeuren. Wanneer wij onszelf in verdraagzaamheid kunnen plaatsen, kunnen wij dit ook naar de ander.

© Zohra Noach, Zohra Noach Foundation.

no comments

Comments are closed.