<

Achtergrond

Psychosofia staat voor Wijsheid van Geest.
Wij mensen zien onszelf vaak als de persoon die we zijn, maar we zijn meer dan dat.  In onszelf, in ons hartcentrum zetelt onze ziel. Als we ons hartcentrum gaan openstellen, dan kan Geest zich via de ziel  gaan uitdrukken in de persoonlijkheid.

We kennen allemaal wel de term bezield, iets doen of zeggen vanuit het hart, met geestdrift. Als we bezield gaan leven dan worden de zielekwaliteiten 1) werkzaam in ons leven. Geest is de Godsvonk die in een ieder van ons aanwezig is, in de kern van ons wezen.

Wijsheid van Geest, in ieder van ons ligt deze wijsheid besloten om onze eigen levensweg te gaan. Door af te stemmen op Geest worden belemmeringen die op het zieleniveau liggen en zich uitdrukken in de persoonlijkheid zichtbaar. De belemmeringen kunnen dan herkend, erkend en geaccepteerd worden waardoor er een transformatieproces op gang komt. Het gevolg hiervan is bewustzijnsgroei. Je maakt een verandering door en krijgt een andere kijk op jezelf en jouw leven. Je wordt niet meer geleefd, maar je staat bewust in het leven.

1) zie  menu de 7 kernkwaliteiten

no comments

Comments are closed.